اگر دوستان بخشی رو برای کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر راه اندازی کنند که اونجا بتوانیم مشکلات خود را مطرح کنیم (مشکلات درسی) عالی میشه...