بینهایت کتاب جالبی است.
واقعا در دوره لیسانس برای دانشجویان رشته کامپیوتر- نرم افزار تدریس همچین کتابی بسیار مفیدتر از درسهایی مانند زبان اسمبلی و برنامه سازی سیستم و . . . است