با سلام
من کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی رو میخوام
نوشته مزیدی
مترجم سپیدنام
ممنون میشم آدرس لینک رو بهم بدی
البته به زبان فارسی