توضیحات خوبی بود. ممنون. برای ادیت سایتم پیام دادم بهتون