اما چرا اینقدر هاست مهمه و اصلا چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشیم ؟ خوب هاست میتونه تاثیر بسیار زیادی رو روی سایت شما بزاره ، یعنی سرعت سایت شما یا آپ تایم و ... میتونه توی برند شما و یا مشتری...