مخفف عبارت Virtual Private Server (سرور مجازی اختصاصی) میباشد.VPS هم در واقع مانند Share Hosting اشتراکی است اما نحوه اشتراک گذاری آن کاملا متفاوت است.
تعداد وبسایت هایی که در سرورهایی که مجازی سازی...