وقتی که از ابزار نمایش تاریخ در فرم استفاده میشه قبلش یه about us میاد که خیلی اذیت میکنه.

همچنین سال default هم 84 هست که اونم به خورده قدیمیه دیگه. اگر بشه سال سیستم رو به عنوان default بگیره...