من هم زياد به اين ويروس آلوده ميشوم ولي چون هميشه از سيستم ام GHOST دارم بلافاصله مشكلم را حل ميكنم !
چند سوال راجع به اين ويروس :
1)آيا اين فقط يك ويروس است كه اينكار را ميكند؟ يا ويروسهاي متعدد...