کلان شهرها مشکلات خاص خودشان را دارند، مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، شلوغی و … . البته اینها بخش کوچکی از مشکلات زندگی در کلان شهرهاست.
مشکل جای پارک هم یکی دیگر از این مشکلات است که امروز، به خصوص در...