سلام دوستان

من دیتابیس های زیادی رو چمع اوری کردم که احتمال میدم موردنیاز خیلیها باشه از جمله :
دیتابیس دهخدا
دیتابیس معین
لغات انگلیسی به فارسی و برعکس
عربی به فارسی و برعکس
لغات...