Loading

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • main
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • vb4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :an1gry:
  Angry
  Angry
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :proud:
  Proud
  Proud
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :win5k:
  Wink
  Wink
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :tong2ue:
  Tongue
  Tongue
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :4ad:
  Sad
  Sad
 • :frustrating:
  Frustrating
  Frustrating
 • :cryin5g:
  Crying
  Crying
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :c2ool:
  Cool
  Cool
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :conf1used:
  Confused
  Confused